© 2020-2022 Proudly created by Aleksander Lasek

Nowonarodzeni zespół muzyczny ewangelizacyjny chrześcijański gorzów

Triduum Paschalne 
19-21.04.2019

Triduum Paschalne to czas najważniejszych świąt jakie obchodzimy. W tym roku również wspólnie uczciliśmy wspomnienie ustanowienia Eucharystii, śmierci naszego Pana oraz Jego zmartwychwstanie. Podczas uroczystości w Białym Kościele, poprzez kontemplacyjny śpiew Wielkiego Czwartku weszliśmy w czas wielkiej ciszy, który zakończył się wielkim, radosnym świętowaniem w sobotnią noc. Chwała Ci Jezu, żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Alleluja

 

      

 

      

 

 

02 czerwca 2019