ABC

Nasi Patroni: 

Pozwala na dobrowolne wsparcie naszej pracy nie tylko dobrym słowem, ale i finansowo. Patroni (do których grona w każdej chwili można dołączyć) wpłacają regularne, comiesięczne kwoty na nasze konto, byśmy mogli je wykorzystać na potrzeby naszej działalności. My zyskujemy dzięki temu możliwość rozwoju, a Patroni – dostęp do wyjątkowych nagród, a także bezcenną świadomość realnego wspierania działalności Nowonarodzonych!

Patronite

 © 2020-2022 Proudly created by Aleksander Lasek