© 2020-2022 Proudly created by Aleksander Lasek

Nowonarodzeni zespół muzyczny ewangelizacyjny chrześcijański gorzów

Modlitwa za miasto 
12.05.2019

W Wigilię kolejnej rocznicy objawień fatimskich złączyliśmy się w modlitwie wstawienniczej za miasto. Pośród pieśni i błagań wołaliśmy o błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców i wyczekiwaliśmy ponownego zstąpienia Ducha Świętego na nasze domy, miejsca pracy i nauki, na wszystkich rządzących oraz pełniących służbę publiczną. Wierzymy, że Pan wysłuchał naszej modlitwy wznoszonej za wstawiennictwem wszystkich naszych sióstr i braci w niebie. Dziękujemy Ci za to Panie, a Ty Święta Maryjo módl się za nami każdego dnia!

 

 

    

 

02 czerwca 2019