© 2020-2022 Proudly created by Aleksander Lasek

Nowonarodzeni zespół muzyczny ewangelizacyjny chrześcijański gorzów

Kurs Filip - Biały Kościółek 04-06.10.2019

Kurs Filip zawiera żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe.

 

Organizacja i poprowadzenie kursu Filip pozwoliły nam na nowo rozpalić charyzmat, który nam powierzono i przekazywać dalej Dobrą Nowinę. Mogliśmy obudzić wśród uczestników wiarę, którą wszyscy otrzymaliśmy w czasie chrztu świętego. Mogliśmy ponownie ogłosić Jezusa Chrystusa naszym Jedynym Panem i Zbawicielem.

 

To był błogosławiony czas i wspaniałe doświadczenie miłości Boga dla nas wszystkich!

 

 

          

  

28 października 2019