© 2020-2022 Proudly created by Aleksander Lasek

Nowonarodzeni zespół muzyczny ewangelizacyjny chrześcijański gorzów

21.11.2021 - Koncert uwielbienia w Czechowie

W uroczystość Chrystusa Króla zgromadziliśmy się w Czechowskim Kościele, żeby wspólnie oddać chwałę i pokłonić się przed Królem wszechświata. Przewodziły nam psalmy, które krok po kroku prowadziły nas poprzez to uwielbienie, aż wprowadziły nas w przedsionek Królewskich komnat. Czekał tam na nas nasz Oblubieniec, któremu oddaliśmy nasze serca, a On napełnił Je swoją miłością. Było to prawdziwie niebiańskie doświadczenie. Niech żyje Chrystus Król!

 

            

 

         

 

               

 

                      

21 listopada 2021