© 2020-2022 Proudly created by Aleksander Lasek

Nowonarodzeni zespół muzyczny ewangelizacyjny chrześcijański gorzów

07.06. 05.07, 02.08 Wspólnotowe Msze Święte

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotykamy się na naszych wspólnotowych Mszach Świętych. Również sezon wakacyjny był czasem wzajemnej modlitwy i posługi na tych Eucharystiach. Bo wakacje są po to, aby odpocząć od pracy, ale nigdy od Pana Boga, który jest źródłem siły i jedynym prawdziwym schronieniem.

 

              

 

                     

 

   

 

07 sierpnia 2020