05 września 2022

Uroczystość zesłania Ducha Świętego jest kolejnym dniem, gdy świętujemy przyjście Boga na Ziemię! Jak w dniu Bożego Narodzenia wspominamy objawienie się Boga Ojca w Synu, tak w dzień Pięćdziesiątnicy wspominamy objawienie się Boga w Duchu Świętym. I tego roku żarliwie modliliśmy się, by to doświadczenie, które było dane uczniom w Wieczerniku, zostało dane i nam. Słowo wygłoszone przez Ojca posłało nas kolejny raz do odważnego głoszenia światu Dobrej Nowiny, właśnie w mocy Ducha. Życzymy sobie z całych sił, żeby Jego obecność nie była doświadczalna tylko od święta, ale każdego dnia! Duchu Święty działaj w nas i przez nas każdego dnia! Amen!  

 

        

  

 

 

04.06.2022 - Wigilia Zesłania Ducha Świętego

Nowonarodzeni zespół muzyczny ewangelizacyjny chrześcijański gorzów

 © 2020-2022 Proudly created by Aleksander Lasek