© 2020-2022 Proudly created by Aleksander Lasek

Nowonarodzeni zespół muzyczny ewangelizacyjny chrześcijański gorzów

03.10.2021 - TRANSITUS

Od wieków na pamiątkę przejścia św. Franciszka z ziemi do nieba sprawowane jest specjalne nabożeństwo nazwane „Transitus”, co znaczy po łacinie właśnie „przejście”. Odbywa się ono tylko raz w roku 3 października, po wieczornej Mszy świętej. Był to czas przepełniony medytacją nad tekstami św. Franciszka. Modlitwa śpiewem pomogła nam zagłębić się we wspomnienie wydarzeń, które przywoływaliśmy rozpamiętując odejście biedaczyny z Asyżu. Św. Franciszku - módl się za nami!

 

         

 

         

 

      

 

        

 

 

 

10 października 2021